Odezwa Dowódcy 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej o mobilizacji obywateli polskich. 2 sierpnia 1944 r.

Odezwa Dowódcy 1 Frontu Ukraińskiego o mobilizacji do ACz.

[Rybnica] 2.08.1944 r. [Odezwa]

Do ludności wyzwolonych terenów Polski o porządku przeprowadzenia mobilizacji na wyzwolonym terytorium Polski.

1. Niniejszym podaje się do wiadomości obywateli, że prawo mobilizacji obowią­zanych do służby wojskowej na terytorium Polski przysługuje Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego, jako rządowemu organowi Polskiego Suwerennego Pań­stwa. Z polecenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego mobilizacje może przeprowadzać także Dowództwo Armii Czerwonej.

2. Mobilizacja, przeprowadzana na terenie Polski przez różne organizacje polskie, nie mające nic wspólnego z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego jest niepraw­na i osoby przeprowadzające taką mobilizację podlegają natychmiastowemu areszto­waniu jako agenci niemieccy, szerzący zamęt wśród ludności polskiej.

Dowódca wojsk Pierwszego Ukraińskiego Frontu Marszałek Związku Radzieckie­go - Koniew

Członkowie Rady Wojennej Pierwszego Frontu Ukraińskiego - Generał Lejtnant Krajniczkow, Generał Lejtnant Kalczenko.

2 sierpnia 1944 roku

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, Tom IV, część 2. Lata 1939-1945, wybór J. R. Szaflik, R Turkowski, Pułtusk 2000, str. 337

 

A. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach powstał i jaką rolę pełnił Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.

B. Uwzględniając sytuację polityczną na ziemiach polskich w czasie wydania cytowanej odezwy, wyjaśnij na czym polegało jej znaczenie.