2. 6. Kultura i gospodarka II Rzeczpospolitej 

I. Gospodarka II Rzeczpospolitej

1. Źródła problemów gospodarczych w pierwszych latach II Rzeczypospolitej:

a. zniszczenia wojenne

b. zróżnicowanie w rozwoju cywilizacyjnym

– Polska A – rozwinięte ziemie dawnego zaboru pruskiego i części Polski centralnej

– Polska B – słabo rozwinięta Galicja Wschodnia i Kresy Wschodnie

c. słabe powiązania ekonomiczne między ziemiami dawnych zaborów

d. niezharmonizowana struktura regionów, które do tej pory powiązane były z organizmami gospodarczymi państw zaborczych

– część okręgów przemysłowych po przyłączeniu do Polski utraciła swoje dotychczasowe rynki zbytu

– niespójna sieć linii kolejowych

e. anachroniczna struktura gospodarcza

– Polska krajem rolniczo-przemysłowym

– 65% ludności zatrudnionej w rolnictwie

– nieefektywny ustrój agrarny  – w części wschodniej kraju przewaga małych gospodarstw rolnych

2. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce – 1929-1935

a. zjawisko „nożyc cen” – ceny na produkty rolne spadały szybciej niż na wyroby przemysłowe – dysproporcje między cenami produktów rolnych a cenami produktów przemysłowych

b. spadek produkcji przemysłowej

c. spadek obrotów handlowych

d. wzrost bezrobocia

3. Budowa portu w Gdyni

4. Plan Czteroletni  Eugeniusza Kwiatkowskiego – plan rozwoju gospodarczego

5. Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego  (COP) – rozpoczęcie w 1937 r.

a. lokalizacja  w widłach Wisły i Sanu

b. rozwój przemysłu zbrojeniowego i elektrycznego

II. Kultura II Rzeczpospolitej

1. Literatura II Rzeczpospolitej

a. Julian Tuwim

b. Antoni Słonimski

c. Jarosław Iwaszkiewicz

d. Tadeusz Boy-Żeleński

e. Witold Gombrowicz

f. Bruno Szulz

2. Sztuki plastyczne

a. twórczość Stanisław Ignacego Witkiewicza

b. malarstwo Józefa Pankiewicza

3. Kultura masowa

a. działalność Polskiego Radia – od 1926 r.

b. kinematografia

– Adolf Dymsza

– Eugeniusz Bodo

– Pola Negri

c. muzyka popularna – Jan Kiepura

d. Sport

Janusz Kusociński

Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

2. Rozwój nauki w II Rzeczpospolitej

a. lwowscy matematycy:

– Stefan Banach

– Hugo Steinhaus

b. biochemia

Kazimierz Funk – badania nad witaminami

Ludwik Hirszfeld – twórca podstaw nauki o grupach krwi

c. Bronisław Malinowski – światowej sławy etnograf – badania na Nowej Gwinei

d. Władysław Tatarkiewicz – historyk filozofii

e. Tadeusz Kotarbiński – filozof – zajmował się teorią poznania, logiką i etyką

3. Oświata II Rzeczpospolitej

a. wprowadzenie obowiązku nauki dla dzieci

b. walka z analfabetyzmem wśród dorosłych – np. nauka czytania i pisania żołnierzy

c. reforma szkolnictwa Stanisława Grabskiego

d. reforma szkolnictwa Janusza Jędrzejewicza

e. szkolnictwo II Rzeczpospolitej:

– szkoły powszechne

– gimnazja  – czteroletnie

– licea – dwuletnie

– uczelnie wyższe