1. 2. Skutki odkryć geograficznych

1. Ameryka przed przybyciem Kolumba była zamieszkana przez ludy o różnym poziomie rozwoju

a. najwyżej rozwinięte cywilizacje indiańskie to:

Majowie

Aztekowie

Inkowie

b. podstawą ich gospodarki była uprawa ziemi i hodowla zwierząt

c. najważniejsze osiągnięcia kultur prekolumbijskich w Ameryce

– pismo (obrazkowe)

– rozwinięte budownictwo – wznosili całe miasta, a w nich pałace i piramidy schodkowe

– dzięki wiedzy matematycznej i astronomicznej opracowali kalendarz

– Inkowie budowali kamienne drogi i wiszące mosty

2. Podbój Ameryki przez hiszpańskich konkwistadorów

a. Hermán Cortez zdobył Tenochtitlán i podbił państwo Azteków

b. Francisco Pizarro zdobył Cuzco i podbił państwo Inków

c. ludność podbitych państw indiańskich uległa zagładzie, a ich kultura zniszczeniu

3. Podbite ziemie w Ameryce Hiszpanie i Portugalczycy zamienili kolonie

4. W koloniach tworzyli ogromne plantacje, na których pracowali sprowadzani z Afryki niewolnicy

5. W wyniku odkryć geograficznych zaszły duże zmiany w gospodarce europejskiej

a. powstały nowe szlaki handlowe, łączące Europę z Ameryką i Azją

b. na rynkach europejskich pojawiły się nieznane do tej pory towary (np. pomidory, kakao, tytoń)

c. w krótkim czasie do Europy sprowadzono ogromne ilości złota i srebra