1. 3. Odrodzenie

1. Początki odrodzenia

a. w XIV w. we Włoszech miłośnicy sztuki i artyści na nowo odkryli kulturę antyczną i zaczęli się na niej wzorować

b. w ten sposób rozpoczął się nowy okres w kulturze – odrodzenie, zwany również renesansem

2. W okresie odrodzenia rozwinął się nurt filozoficzny zwany humanizmem

Główne cechy humanizmu:

a. humanizm stawiał człowieka w centrum zainteresowań artystów i uczonych

b. humaniści studiowali antyczną literaturę i doskonalili znajomość antycznej łacinygreki

3. Wielcy humaniści

a. Erazm z Rotterdamu

b. Leonardo da Vinci

c. Mikołaj Kopernik

4. Około 1450 r. Jan Gutenberg wynalazł druk

a. do druku wykorzystywał

– ruchomą czcionkę

prasę drukarską

b. wynalezienie druku pozwoliło na wykonywanie w krótkim czasie wielu kopi każdej książki

c. wynalezienie druku oraz zastosowanie papieru obniżyło cenę książek i zwiększyło ich dostępność