1. 5. Reformacja

1. Na przełomie XV i XVI w. nasiliły się negatywne zjawiska, obniżające autorytet Kościoła

a. duchowieństwo prowadziło nazbyt świecki tryb życia

b. duży opór wiernych wywoływał zwyczaj sprzedaży odpustów

2. Działalność Marcina Lutra

a. w 1517 r. w Norymberdze Marcin Luter ogłosił 95 tez, w których skrytykował odpusty

b. w następnych latach stworzył własną naukę

c. Marcin Luter głosił m.in.:

– człowiek może dostąpić zbawienia wyłącznie dzięki wierze

– źródłem wiary jest Pismo Święte

– uznawał tylko dwa sakramenty: chrzest i Komunię

– odrzucił zakony i celibat księży

– odrzucił władzę papieża nad Kościołem

3. Reformacja

b. wystąpienie Lutra zapoczątkowało ruch religijny zwany reformacją

c. w wyniku reformacji Kościół podzielił się na odłamy, nazywane wyznaniami

d. przedstawicieli nowych wyznań nazywamy protestantami

d. Marcin Luter zapoczątkował wyznanie zwane luteranizmem

3. Powstanie nowych nurtów reformacji

a.  kalwinizm

– twórcą kalwinizmu był Jan Kalwin

– głównym ośrodkiem kalwinizmu była Szwajcaria

– w kalwinizmie ważną rolę odgrywała wiara w przeznaczenie

b. anglikanizm

– w 1534 r. Henryk VIII zerwał zależność Kościoła w Anglii od papiestwa

– dało to początek Kościołowi anglikańskiemu

– głową Kościoła anglikańskiego został król

4. Skutki reformacji

a. Kościół zachodni uległ trwałemu podziałowi na różne wyznania

b. w niektórych państwach wybuchły wojny na tle religijnym

c. w Kościołach protestanckich w liturgii łacina została zastąpiona językami narodowymi

d. świątynię protestancką nazywamy zborem, a protestanckiego duchownego – pastorem