2. 4. Renesans w Polsce

1. XVI w. uznawany jest za złoty wiek kultury polskiej

a. jest to okres rozwoju gospodarczego Polski

b. Polacy zapoznawali się z odrodzeniem podczas studiów zagranicznych

c. wielkim mecenasem sztuki był król Zygmunt I Stary i jego żona Bona

2. Renesansowi artyści i ich dzieła

a. Bartłomiej Berrecci zbudował Kaplicę Zygmuntowską

b. za panowania Zygmunta I Wawel został przebudowany w stylu renesansowym

c. jednym z najcenniejszych zabytków renesansowych na Wawelu są arrasy

d. w stylu renesansowym zostały zbudowane m.in.:

– zamek w Baranowie

– ratusz w Poznaniu

– od podstaw miasto Sandomierz

3. Czołowi twórcy literatury polskiej

a. Jakub Wujek  dokonał przekładu Biblii na język polski

b. najwybitniejszym polskim pisarzem politycznym był Andrzej Frycz Modrzewski – autor dzieła O poprawie Rzeczypospolitej

c. Mikołaj Rej był pierwszym pisarzem piszącym tylko w języku polskim

d. najwybitniejszym pisarzem polskiego renesansu był Jan Kochanowski – autor:

Trenów

– fraszek

– dramatu Odprawa posłów greckich

4. Najwybitniejsi przedstawiciele polskiej nauki w okresie renesansu:

a. Mikołaj Kopernik

– był twórcą heliocentrycznej teorii budowy Układu Słonecznego

– opisał ją w dziele O obrotach sfer niebieskich

– odkrycie Kopernika potwierdził inny wielki uczony – Galileusz

b. największym historykiem polskiego odrodzenia był Jan Długoszautor dzieła: Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego