3. 1. Wojny z Rosją

1. W 1576 r. na tron Polski został wybrany książę Siedmiogrodu, Stefan Batory

2. Wojny polsko-moskiewskie za panowania Stefana Batorego

a. przed wyborem Stefana Batorego car Iwan IV Groźny zajął Inflanty

b. Stefan Batory zreformował polskie wojsko – utworzył piechotę wybraniecką

c. współpracownikiem Stefana Batorego był hetman Jan Zamojski

d. Stefan Batory zorganizował trzy wielkie wyprawy na Rosję

– zaatakował Inflanty, odcinając wojska Rosyjskie od zaplecza

– wojska polskie w 1579 r. zdobyły Połock, a w 1580 r. Wielkie Łuki

– w 1581 r. rozpoczęło się oblężeniu Pskowa

1582 r.  został podpisany rozejm w Jamie Zapolskim – Polska odzyskała Inflanty

3. W 1587 r. królem Polski został Zygmunt III Waza

4. Sytuacja w Rosji po śmierci cara Iwana IV Groźnego

a. do walki o tron carski przystąpił Dymitr Samozwaniec

b. rozpoczętą w 1604 r. walkę Dymitra o tron carski nazywamy dymitriadą

c. przy pomocy magnatów polskich zdobył Moskwę i koronował się na cara

d. wkrótce został zamordowany, a władzę w Rosji objął Wasyl Szujski

5. W 1609 r. wybuchła wojna polsko-moskiewska

a. w 1610 r. Stanisław Żółkiewski pokonał Rosjan pod Kłuszynem

b. wojska polskie zajęły Smoleńsk i Moskwę

c. kandydatem na tron carski został syn Zygmunta III Wazy, Władysław

d. polska załoga Kremla została zmuszona do kapitulacji

e. Rosjanie wybrali nowego cara – Michała Romanowa

f. w 1619 r. został zawarty korzystny dla Polski rozejm w Dywilinie

Polska otrzymała ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską

6. Wznowienie wojny nastąpiło za panowania Władysława IV Wazy

7. Wojnę polsko-rosyjską zakończył pokój w Polanowie1634 r.