4. 2. Wojna domowa i monarchia parlamentarna w Anglii

1. Przyczyny wybuchu wojny domowej

a. dążenie Karola I Stuarta do ustanowienia w Anglii monarchii absolutnej

b. nowa szlachta i mieszczanie chcieli zwiększyć swoje wpływ na władzę

c. w Anglii zaostrzał się konflikt religijny

– król był zwolennikiem anglikanizmu

– opozycja w parlamencie to purytanie

2. Wojna domowa w Anglii

a. wybuch wojny między królem a parlamentem nastąpił w 1642 r.

– przywódcą parlamentu został Oliver Cromwell

– króla popierali rojaliści – głównie arystokracja

b. armia parlamentu pokonała wojska królewskie pod Naseby – 1645 r.

c. Karol I Stuart został skazany na śmieć - egzekucja odbyła się w 1649 r.

3. Po egzekucji Karola I Stuarta w Anglii ustanowiono republikę

a. parlament stanowił prawo

b. funkcję rządu pełniła Rada Stanu z Oliverem Cromwellem na czele

c. Anglia podbiła Irlandię i Szkocję

4. Dyktatura Olivera Cromwella (1653-1658)

a. w 1653 r. Oliver Cromwell ogłosił się lordem protektorem

b. Cromwell rozwiązał parlament i wprowadził dyktaturę

c. za rządów Cromwella Anglia stała się potęgą morską

5. Ustanowienie w Anglii monarchii parlamentarnej

a. decyzję o przywróceniu w Anglii monarchii podjął parlament w 1660 r.

b. na tronie zasiadł Karol II Stuart, a następnie Jakub II Stuart

c. po detronizacji Jakuba II w 1688 r.  królem został Wilhelm III Orański

d. w 1689 r. parlament ogłosił Deklarację praw narodu angielskiego

e. Anglia stała się monarchią parlamentarną

– władza króla została ograniczona – pełnił funkcje reprezentacyjne

– władzę ustawodawczą sprawował parlament

– władzę wykonawczą sprawował rząd

– władza sądownicza należała do niezależnych sądów