6. 4. Upadek Napoleona

1. Wojna z Rosją w 1812 r.

a. jedną z przyczyn wojny było łamanie przez Rosję blokady kontynentalnej Anlii

b. Wielka Armia liczyła ponad 400 tys. żołnierzy różnej narodowości

c. przebieg wyprawy na Rosję

– zdobycie Smoleńska

– bitwa pod Borodino i odwrót armii carskiej

– wkroczenie do niebronionej Moskwy

 

2. Odwrót Wielkiej Armii

a. car Aleksander I nie zamierzał podpisać pokoju

b. armia Napoleona nie miała zapasów koniecznych do przetrwania zimy

c. Napoleon zarządził odwrót, który zamienił się w zagładę armii

d. Napoleon opuścił wyniszczoną armię i wrócił do Paryża

 

3. Klęska Napoleona

a. Rosja, Prusy, Austria, Wielka Brytania i Szwecja zawiązały koalicję 

b. Napoleon po powrocie zorganizował nową armię

c. decydująca bitwa rozegrała się pod Lipskiem w 1813 r.

– bitwa pod Lipskiem przeszła do historii jako "bitwa narodów" 

– zakończyła się klęską armii francuskiej

– w bitwie poległ książę Józef Poniatowski

d. upadek Napoleona Bonapartego 

– został zmuszony do abdykacji

– został zesłany na wyspę Elbę