2. 4. Kultura starożytnych Greków

1. Najwybitniejszym poetą greckim był Homer, auto dwóch wielkich epopei:

a. Iliady – opowieść o wojnie trojańskiej

– historia walecznego Achillesa

– Troja została zdobyta przez Greków dzięki wykorzystaniu drewnianego konia trojańskiego

b. Odysei – opowieść o drodze powrotnej spod Troi jednego z uczestników oblężenia Troi – Odysa

2. W życiu religijnym i kulturalnym starożytnych Greków ogromną rolę odgrywał teatr

a. początki teatru greckiego związane są z Wielkim Dionizjami – świętem ku czci Dionizosa

b. w Grecji powstały dwa gatunki dramatu:

tragedia – poruszały poważne tematy

komedia – w zabawny sposób komentowały przywary Greków

c. Grecy organizowali konkursy dramatyczne ku czci bogów

d. najwybitniejsi dramaturdzy greccy:

Ajschylos

Sofokles

Eurypides

Arystofanes

e. Grecy wznosili specjalne budowle ze sceną dla aktorów i amfiteatralnie rozmieszczonymi miejscami dla widzów

3. W starożytnej Grecji narodziła się filozofia

a. filozofia to „umiłowanie mądrości”

b. najwybitniejsi filozofowie greccy:

Sokrates

Platon

Arystoteles

– Pitagoras

Tales z Miletu

– Hipokrates

4. Sztuki plastyczne

a. do naszych czasów najwięcej zachowało się malarstwa ceramicznego, czyli bogatych dekoracji naczyń glinianych

b. bardzo wysoki poziom artystyczny osiągnęła rzeźba grecka;

do najwybitniejsi rzeźbiarze greccy to:

Fidiasz – autor m.in. niezachowanego posągu Zeusa w Olimpii i posąg Ateny na ateńskim Akropolu

Myron  – autor m.in. posągu Dyskobol

5. Grecy organizowali zawody sportowe ku czci bogów

a. dla Greków najważniejsze były zawody ku czci Zeusa organizowane co cztery lata w Olimpii – tzw. igrzyska olimpijskie

b. Grecy zawody sportowe nazywali igrzyskami, a czteroletni okres między nimi – olimpiadą