Wybierz quiz

Starożytność

Prehistoria - początki ludzkości

Rewolucja neolityczna

Starożytna Mezopotamia

Starożytny Egipt

Początki Izraela

Starożytna Grecja

Początki Grecji

Grecka polis jako forma organizacyjna społeczeństwa greckiego 

Kształtowanie się demokracji ateńskiej

Starożytna Sparta

Wierzenia starożytnych Greków

Wojny w świecie greckim

Kultura starożytnej Grecji

Imperium Aleksandra Wielkiego i świat hellenistyczny

Starożytny Rzym

Początki Rzymu

Podboje rzymskie

Upadek republiki i powstanie cesarstwa w Rzymie

Romanizacja, urbanizacja i rzymski styl życia

Kultura rzymska

Narodziny chrześcijaństwa

Upadek cesarstwa zachodniego

Historia nowożytna

Wielkie odkrycia geograficzne

Skutki wielkich odkryć geograficznych

Renesans w Europie

Reformacja w Europie

Reforma Kościoła i kontrreformacja

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce

Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Kultura europejska w XVII wieku - barok i przewrót umysłowy

Wojna trzydziestoletnia

Absolutyzm we Francji

Rewolucja w Anglii i narodziny angielskiej monarchii parlamentarnej

Początki panowania Zygmunta III Wazy w Polsce

Wojny polsko-moskiewskie w XVII wieku

Powstanie Bohdana Chmielnickiego

Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.

Wojny polsko-tureckie w XVII wieku

Kryzys Rzeczypospolitej w XVII wieku

Kultura baroku w Polsce

XIX wiek

Kongres wiedeński

Europa po kongresie wiedeńskim

Rewolucja przemysłowa

Nowe ideologie pierwszej połowy XIX wieku

Wiosna Ludów w Europie

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Geneza powstania listopadowego

Wybuch powstania listopadowego

Powstanie listopadowe - wojna polsko-rosyjska 1831 r.

Wielka Emigracja

Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Epoka żelaza, pary i węgla

Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Niemiec

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

Kolonializm XIX wieku

Przemiany w życiu społecznym i politycznym - w stronę demokracji

Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego

Powstanie styczniowe

Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

Sytuacja Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX wieku

Autonomia Galicji

Kultura polska drugiej połowy XIX wieku