4. 1. Niepodległe państwa w Nowym Świecie

 

I. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

1. Geneza wojny o niepodległość

a. skutki wojny siedmioletniej (1756-1763)

– zawarcie pokoju paryskiego – 1763 r.

– wyeliminowanie wpływów francuskich w Ameryce Północnej

b. zwiększenie obciążeń podatkowych mieszkańców kolonii angielskich

– wprowadzenie opłat stemplowych

– uchwalenie ustawy o herbacie – przyznanie Kompanii Wschodnioindyjskiej monopolu

c. „bostońskie picie herbaty” – wyrzucenie przez kolonistów do morza ładunku herbaty (1773 r.)

2. Wojna o niepodległość

a. zwołanie do Filadelfii Kongresu Kontynentalnego (19 IV 1774 r.)

b. podjęcie decyzji o utworzeniu Armii Kontynentalnej – dowództwo powierzono Jerzemu Waszyngtonowi

c. ogłoszenie przez przedstawicieli 13 kolonii Deklaracji i niepodległości Stanów Zjednoczonych (4 VII 1776 r.)

d. w początkowej fazie wojny Armia Kontynentalna nie mogła sprostać wojskom królewskim

e. o sukcesie kolonistów zdecydowało zwycięstwo Armii Kontynentalnej w bitwie pod Yorktown (19 X 1781 r.)

f. zawarcie pokoju w Wersalu, w którym Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych (XI 1783 r.)

3. Wojna brytyjsko-amerykańska w latach 1812-1814

4. Polityka izolacjonizmu – doktryna Jamesa Monroe (ogłoszona w 1823 r.)

 

II. Powstanie niepodległych państw w Ameryce Południowej

1. Sytuacja w koloniach hiszpańskich

a. społeczeństwo kolonii hiszpańskich

– hiszpańscy urzędnicy oddelegowani do pracy koloniach

Kreole – urodzeni w koloniach potomkowie hiszpańskich kolonistów

Metysi – potomkowie białych kolonistów i Indian

Indianie

b. niezadowolenie mieszkańców kolonii wywoływano faworyzowanie świeżo przybyłych urzędników

c. w okresie napoleońskim na tronie hiszpańskim zasiadł bratu Napoleona – Józefowi Bonapartemu

2. Walka kolonistów w Ameryce Południowej o uniezależnienie się od Hiszpanii

a. przywódcy walki o niepodległość

– José de San Martin

Simon Bolivar

b. powstanie niepodległych państw:

Argentyna

Paragwaj

Republika Kolumbii

Peru

c. sytuacja w Nowej Hiszpanii (dzisiejszy Meksyk)

– wybuch powstania chłopskiego pod przywództwem księdza Miguela Hidalgo (1810 r.)

– proklamacja niepodległego Meksyku (1821 r.)