dogmatyzm - w histori marksizmu bezkrytyczne i ortodoksyjne interpretowanie poglądów twórców marksizmu (Karola Marska, Fryderyka Engelska, Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina) i traktowanie ich jako zespołu prawd niepodlegających dyskusji i modyfikacji.