ewolucjonizm (biologia)- nauka o ewolucji organizmów; badaj jej mechanizmy, przebieg kierunki i tempo.