megality - neolityczne budowle kamienne, wznoszone bez użycia zaprawy murarskiej z ogronyuch głazów.