niewolnictwo - zjawisko polegające na tym, że pewna grupa ludzi stanowi włsność innych ludzi, mających prawo swobodnego nimi dysponowania.