obywatelstwo - regulowana prawnie przynależność osoby do podmiotu instytucjonalengo - np. państwa lub miasta, na mocy której danej osobie przysługują okreslone prawa i obowiązki.