politeizm (wielobóstwo) - wiara w istenienie wielu bogów osobowych.