rewolucja neolityczna - proces przechodzenia ludzkości od gospodarki łowiecko-zbierackiej i koczowniczego trybu życia do rolnictwa i hodowli oraz do osiadłego trybu życia; rewolucja neolityczna została zapoczątkowana na obszrze Żyznego Półksiężyca na Bliskim Wschodzie.