stupa - typ buddyjskiej, prostej budowli kultowej pochodzenia indyjskiego, pełniącej funkcję relikwiarza, najczęściej wznoszoenj w formie kopca.