synagoga (bożnica) - żydowski dom modlitwy, pełniący w judaizmie także rolę zmiejsca zgromadzeń i zebrań społecznych gminy żydowskiej.