kolonie - osiedla zakładane poza granicami kraju przez starożytnych Fenicjan, Greków i Rzymian.

W starożytnym Rzymie koloenie były osadami zakładanymi na terytorium podbitym, nie posiadały niezależności politycznej i podlegały w ważnych sprawach wewnętrznych decyzjom władz rzymskich, a koloniści posiadali obywatelstwo rzymskie; założenie kolonii rzymskiej polegało na przydzeleniu kolonistom działek ziemi z ager publicus i zbudowaniu osady o charakterze miejskim; pod koniec republiki tworzono kolonie w celu nadania ziemi zrujnowanym chłopom rzymskim oraz jako wynagrodzene dla weteranów wojskowych.