muezzin - służebnik w meczecie, zwołujący z minaretu muzułmanów do wspólej modlitwy.