świętopietrze - tzw. denar św. Piotra - polska nazwa czynszu uiszczanego na rzecz papiestwa z racji jego zwierzchnictwa i opieki nad danymi ziemiami; w Polsce świętopietrze obowiązywało od ok.  990 do 1555 r.; w Polsce świętopietrze początkowo było płacone przez władców, od drugiej połowy XI w. zostało przerzucone na ogół ludności jako danina od dymu - początkowo była ściągana przez władców, a od początku XIII w. przez biskupów.