dysydent (rel.) - odstępca od jakiegoś Kościoła (apostata); termin dysydent powstał w 1573 r. w Polsce i w XVII-XVIII w. oznaczał zwolenników reformacji; w Niemczech stosowano go na określenie ludzi nienależących do żadnej wspólnoty.