statut  akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania określonej instytucji.