emancypacja - uwolnienie się od zależności, ucisku, podwładności; emancypacja kobiet - zrównanie kobiet z mężczyznami w prawach społecznych i politycznych.