futuryzm - kierunek literacki i artystyczny popularny głównie we Włoszech i Rosji w pierwszej ćwierci XX w. Łączył ideę anarchistycznego buntu przeciw obowiązującym normom życia społecznego i wszelkim tradycjom artystycznym z zafascynowaniem nowoczesnością i apoteozą cywilizacji technicznej; malarze w swoich pracach starali się oddać ruch pędzącego samochodu lub pociągu, natomiast pisarze zrywali z zasadami logicznego myślenia, składni, interpunkcji i ortografii, odrzucali poznanie rozumowe na rzecz intuicjonizmu;  fascynacja siłą i wojną futurystów znalazła swoich miłośników zarówno wśród faszystów jak i komunistów.