Michnik Adam (ur. 1946) - publicysta i działacz polityczny; uczestnik protestów studenckich w marcu 1968 - za udział w nich był więziony od1968 do 1969 r.; od 1977 r. działał w Komitecie Obrony Robotników (KOR), a w latach 1980-81 był doradcą Zarządu Regionu Mazowsze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; za swoją działalność opozycyjną był kilkakrotnie więziony; w 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, w latach 1989-91 był posłem na sejm, a od 1989 r. jest redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej”.