Bojko Jakub (1857-1943) działacz polskiego ruchu ludowego, współzałożyciel Stronnictwa Ludowego (1895 r.); w latach 1895-1914 był posłem na Sejm Krajowy w Galicji, a w latach 1897-1910 –  posłem do austriackiej Rady Państwa; od 1913 do 1918  był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”; w odrodzonej Rzeczypospolitej w latach 1919-1922 był wicemarszałkiem Sejmu Ustawodawczego, a w latach 1922-1927 wicemarszałkiem Senatu; po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego wystąpił z PSL W październiku 1927 wystąpił z PSL „Piast” i utworzył prorządowe Zjednoczenie Ludu Polskiego oraz wstąpił też do BBWR; w 1935 r. wycofał się z życia politycznego.