Aszur - asyryjski bóg wojny i słońca, uchodzący za stwócę świata; był patronem i symbolem imperium asyryjskiego; w sztuce przedstawiany był pod postacią brodatego mężczyzny z łukiem; Głównym ośrodkeim jego kultu było miasto Aszur, w którym znajdowła się poświęcona mu świątyania - Dom wszechświata.