mazdaizm - dualistyczna religia staroirańska, związana z kultem Ahura Mazdy; dualizm mazdaizmu polegał na wierze w isnienie dwóch walczących ze sobą przeciwstawnych sił - dobra, którą reprezentował Ahura Mazda i zła, reprezentowanego przez Arymana; w walce tej uczestniczy człowiek, który swoimi czynami wspeira Ahura Mazdyę, a złymi - Arymana.