Medowie - w starożytnośi lud zamieszkujący pn-zach. Iran; w VII w. p.n.e. utworzyli oni państwo ze stolicą w Ekbatanie; w drugiej połowie VII w. p.n.e. Medoie podbili Persję i rozpoczęli walkę z Asyryjczykami - po początkowych niepowodzeniach pokonlali ją wspólnie z Babilończykami w 612 r. p.n.e. i podzielili się z nimi jej terytorium; w połowie VI wieku pańswo Medów zostało zaatakowane przez armię odrodzonej Persji i podbite - mimo klęski Medowie w imperium perskim stanowili pełnoprawny lud.