akt supremacji - ustawa przyjęta przez angielski parlament w 1534 r., przyznająca władcy Anglii tytuł głowy Kościoła anglikańskiego oraz uniezależniająca angielskie duchowieństwo od papiestwa.