żegluga narewska - określenie handlu z Rosją, prowadzonego w drugiej połowie XVI wieku szlakiem bałtyckim przez inflancki port w Narwie; żegluga narewska była popierana przez Danię i Holandię, a zwalczana przez Polskę i Szwecję, a jej rozwój zakończyło zdobycie Narwy przez Szwecję w 1581 r.