Rzeczpospolita Obojga Narodów - nazwa państwa istniejącego na mocy unii lubelskiej w latach 1569-1795, złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego; pod względem politycznym Rzeczpospolita Obojga Narodów była monarchią elekcyjną o porządku mieszanym lub parlamentarnym.