taksy wojewodzińskie - w dawnej Polsce cenniki towarów rzemieślniczych ustalane corocznie przez wojewodów; taksy wojewodzińskie zostały wprowadzone obowiązkowo na terenie całego kraju konstytucją sejmu piotrkowskiego w 1496 r.