leseferyzm - pogląd głoszący brak interwencji państwa w sprawy gospodarcze (laissez-faire - frac. „zostawić w spokoju”) z wyjątkiem zapobiegania powstawaniu monopoli.