Królestwo Prus - nazwa państwa, które zostało utworzone w wyniku podniesienia Księstwa Pruskiego do rangi królestwa - w 1701 r. Fryderyk I Hohenzollern koronował się na króla Prus, a nazwa powstałego w ten sposób królestwa wkrótce została rozciągnięta na pozostałe domeny Hohenzollernów - m.in. Elektorat Brandenburgii; w latach 1815-1866 Królestwo Prus wchodziło w skład Związku Niemieckiego, w latach 1866-1871 - Związku Północnoniemieckiego, a w latach 1871-1918 - Cesarstwa Niemieckiego, w którym Prusy miały pozycję hegemona, a król Prus był jednocześnie cesarzem niemieckim.