Drukuj

popyt - ilość dobra, jaką kupujący są skłonni zakupić, wynikająca zarówno z chęci, jak i z ekonomicznej możlwiści dokonania zakupu.