Centralny Okręg Przemysłowy (COP) - okręg przemysłowy, którego budowę rozpoczęto w 1936 r. z inicjatywy wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Obszar COP-u obejmował województwa: kieleckie i lubelskie oraz części województw krakowskiego i lwowskiego, a jego centrum stanowił tzw. trójkąt bezpieczeństwa w widłach Wisły, Dunajca i Sanu. W COP budowano od podstaw lub rozbudowywano istniejący przemysł ciężki, zbrojeniowy, maszynowy i rolniczy. Przystąpiono między innymi do budowy zapory wodnej i elektrowni w Rożnowie oraz huty w Stalowej Woli.