1. Armia Polska w ZSRR 1944 - polskie siły zbrojne tworzone  od III 1944 r. z inicjatywy i pod politycznym zwierzchnictwem  Związku Patriotów Polskich;  29 VII 1944 r. dowodzona przez gen. Zygmunta Berlinga i licząca 107 tys. żołnierzy 1. Armia Polska w ZSRR została przemianowana na 1. Armię Wojska Polskiego.