3. 7. Kultura przełomu wieków

1. Piękna epoka – „La belle époque – czyt.: la bel epok)

a. nazwa nadana okresowi od zakończenia wojny francusko-pruskiej w 1871 roku do wybuchu I wojny światowej

b. najważniejsze cechy charakterystyczne to:

– okres rozkwitu, postępu i spokoju w Europie

  poprawa jakości życia dzięki licznym wynalazkom

– wzrost intensywności i jakości życia kulturalnego

2. Rozwój czytelnictwa

a. wprowadzenie w wielu krajach powszechnego szkolnictwa

b. obniżenie cen książek

c. rozpowszechnienie się bibliotek publicznych

e. rozwój prasy

3. Literatura końca wieku XIX

a. główne nurty w literaturze:

realizm – charakteryzował się dążeniem do wiernego odzwierciedlana opisywanych sfer życia

naturalizm – naturalizm wiernie oddawał nawet biedę i brzydotę

b. Czołowi twórcy

Charles Dickens (czyt.: czarls dikens)): Oliver, Twist

Fiodor Dostojewski: Zbrodnia i kara

Lew Tołstoj: Wojna i pokój

Émile Zola: Nana

Gustave Flaubert (czyt.: gustaw flober) – Pani Bovary

Juliusz Verne: Tajemnicza wyspa

2. Malarstwo i architektura

a. głównie nurty

realizm – charakteryzował się dążeniem do wiernego oddania scen z życia codziennego

impresjonizm – charakteryzował się dążeniem do oddania chwilowych, ulotnych doznań artysty

secesja charakteryzował się falistymi liniami i bogatą ornamentyką

historyzm – naśladowanie w architekturze i malarstwie wzorów z dawnych epok

b. najważniejsi twórcy

Gustave Courbet (czyt.: gustaw kurbe) – czołowy przedstawiciel realizmu w malarstwie

Claude Monet (czyt: klod monet) – Impresja – wschód słońca

Pierre-Auguste Renoir – (czyt.: ogist renłar)

Edgar Degas – (czyt.: dega)

3. Kultura masowa

a. cechy charakterystyczne kultury masowej

– przystępność

– dostępność

– zasadniczym celem rozrywka

– komercyjność

b. film – twórczość braci Auguste i Louisa Lumière

Wyjście robotników z fabryki

Wjazd pociągu na stację w La Ciotat.

c. Sport

– odrodzenie igrzysk olimpijskich – Pierre de Coubertin (czyt pjer de kubertę)

– pierwsza nowożytna olimpiada odbyła się w 1896 r. w Atenach

4. Emancypacja kobiet

a. uzyskiwanie przez kobiety równych praw z mężczyznami

b. feminizacja niektórych zawodów – np. pielęgniarki

c. ruch sufrażystek – walczyły o przyznanie kobietom praw wyborczych