4. 9. Kultura polska w drugiej połowie XIX wieku
1. Pozytywizm w literaturze

a. cechy charakterystyczne twórczości literackiej

– popularyzacja pracy organicznej – przekonanie, że cały naród funkcjonuje jak organizm

– popularyzacja hasła pracy u podstaw – dbałość o wykształcenie najuboższych warstw społecznych

– działania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa polskiego

b. czołowi twórcy

Bolesław Prus

Eliza Orzeszkowa

Henryk Sienkiewicz
2. Młoda Polska

a. odrzucenie haseł pozytywistycznych – neoromantyzm (powrót do romantyzmu)

b. cechy charakterystyczne sztuki Młodej Polski

– idea modernizmu

– hasło sztuki dla sztuki

c. czołowi twórcy

Stanisław WyspiańskiWesele, Noc listopadowa, Warszawianka

Władysław ReymontChłopi, Ziemia obiecana
3. Malarstwo i muzyka drugiej połowy XIX wieku

– twórczość Jana Matejki

twórczość Stanisława Moniuszki – twórcy polskiej opery narodowej (Straszny dwór, Halka)
Rozwiąż quiz