Statut Ligi Narodów

(…)

Art.1. (...) Każde Państwo, Posiadłość lub Kolonia, rządzące się samodzielnie, a nie wymienione w aneksie, może zostać Członkiem Ligi, o ile za jego przyjęciem wypowiedzą się dwie trzecie Zgromadzenia, pod warunkiem jednak, że da rzeczywiste rękojmie co do swych szczerych zamiarów przestrzegania zobowiązań międzynarodowych, oraz że przyjmie postanowione przez Ligę redukcję i uregulowanie sił zbrojnych oraz zbrojeń lądowych, morskich i lotniczych.

Każdy Członek Związku może, w dwa lata po uprzedzeniu o swym zamiarze, wystąpić z Ligi pod warunkiem, że wypełni do chwili wystąpienia wszystkie swe międzynarodowe zobowiązania wraz z zobowiązaniami z tej Umowy płynącymi.

Art.8. Członkowie Ligii uznają, że utrzymanie pokoju wymaga ograniczenia zbrojeń narodowych do minimum, dającego się pogodzić z bezpieczeństwem, oraz z przymusowym przeprowadzeniem zobowiązań międzynarodowych przez wspólne działanie. Uwzględniając geograficzne położenie i specjalne warunki każdego Państwa, Rada opracuje plan tego ograniczenia dla przedłożenia poszczególnym Rządom do rozważenia i decyzji. (...)

Art.10. Członkowie Ligi zobowiązują się szanować i chronić przed wszelką napaścią z zewnątrz obecną nietykalność terytorialną i niezależność polityczną wszystkich Członków Ligi. W razie napaści, jej groźby lub niebezpieczeństwa, Rada wskaże środki jak zapewnić wykonanie niniejszego zobowiązania.

Art.11. Oświadcza się wyraźnie, że wszelka wojna lub groźba wojny, niezależnie od tego, czy jest wprost wymierzona lub nie przeciw jednemu z Członków Ligi, dotyczy interesów całej Ligi, która winna przedsięwziąć wszelkie środki, zdolne skutecznie zabezpieczyć pokój między Narodami. (...)

Sierpowski S., Źródła do historii okresu międzywojennego . Tom pierwszy: 1917-1926, Poznań 1989, str. 98-101

 

1. Wymień zobowiązania, które musiało wziąć na siebie państwo, chcące przystąpić do Ligi Narodów.

2. Przedstaw zasady wstępowania i występowania z Ligi Narodów.