Proklamacja rządu duńskiego

Do Narodu Duńskiego:

Dzisiejszej nocy wojska niemieckie przekroczyły granice Danii. Niektóre oddziały niemieckie mają wylądować w różnych punktach Danii. Rząd Duński wyrażając swój protest postanowił bezzwłocznie zająć stanowisko wobec sytuacji w kraju i w obliczu okupacji oświadczyć, co następuje:

Wojska niemieckie znajdujące się obecnie w naszym kraju nawiązały kontakt z duńskimi siłami zbrojnymi. Naród duński jest tym bardziej zobowiązany powstrzymać się od wszelkiego oporu wobec tych wojsk.

Rząd Duński podejmuje wysiłki, aby zabezpieczyć naród oraz kraj przed zgubnymi skutkami stanu wojny, i dlatego zwraca się do ludności, aby zachowała spokój i rozsądek. Niech pokój i porządek panują w kraju. Niech wszyscy mający do czynienia z władzami przestrzegają lojalności.

Historia powszechna 1918-1945 (Wybór tekstów źródłowych), pracowali: Beata Łyczko-Grodzińska, Michał Pułaski, Kraków 1981,  str. 206-207

 

1. Jaki to rodzaj źródła historycznego?

2. Przedstaw kroki, jakie rząd duńskie przedsięwziął wobec agresji niemieckiej.

3. Przedstaw argumenty zanegatywną i argumenty za negatywą oceną postanowień rządu duńskiego.