Orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona, 22 stycznia 1917r.

(...) Ludność wygląda swobody życia, nie zaś równowagi mocarstw. Żaden pokój nie może być trwały, albo też nie powinien być trwały, który nie uznaje i nie uważa za obowiązujące zasady, iż rząd otrzymuje całą sprawiedliwą moc swoją tylko za zgodą rządzonych i że nigdzie nie ma prawa ustępowania narodów przez jednego władcę drugiemu, jak gdyby były one ich własnością.

Mam pewność, między innymi, jeśli odważyć się mam na jeden jedyny przykład, że wszyscy mężowie stanu są jednomyślni pod tym względem, iż powinna istnieć zjednoczona, niepodległa, samodzielna Polska i że dlatego powinno być zagwarantowane nietykalne bezpieczeństwo życia, wiary oraz ekonomicznego i społecznego rozwoju wszystkim częściom tego narodu, który dotychczas był pod mocą rządów innej wiary i wrogo względem niego usposobionych. (...).

Polska w latach 1864-1918. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, pod red. A. Galosa opracowali M. Czapliński, T. Kulak, M. Pater, W. Suleja, Warszawa 1987, str. 260

 

1. Wyjaśnij znaczenie użytego w tytule terminu: orędzie.

2. Przyznanie Polakom jakich gwarancji prezydent Wilson uznał za konieczne.

3. Oceń znaczenie orędzia prezydenta Wilsona dla sprawy polskiej.