Orędzie Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich do narodu polskiego, Piotrogród, 27 marca 1917 r.

Do Narodu Polskiego!

Carat, który w ciągu półtora wieku dławił zarówno naród polski, jak i rosyjski, został obalony wspólnymi siłami proletariatu i wojska.

Zawiadamiając naród polski o tym zwycięstwie wolności nad ogólnorosyjskim żandarmem, Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich oświadcza, że demokracja w Rosji stoi na stanowisku uznania samookreślenia politycznego narodów, i oznajmia, że Polska ma prawo do całkowitej niepodległości pod względem państwowo-międzynarodowym.

Przesyłamy narodowi polskiemu swe bratnie pozdrowienia i życzymy mu powodzenia w oczekującej go walce o wprowadzenie w niepodległej Polsce demokratycznego republikańskiego ustroju.

Polska w latach 1864-1918. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, pod red. A. Galosa opracowali M. Czapliński, T. Kulak, M. Pater, W. Suleja, Warszawa 1987, str. 261

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, czym była Piotgrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.

2. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej napisz, jakie wydarzenia poprzedziły i spowodowały wydanie cytowanego orędzia.

3. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej przedstaw bezpośrednie skutki wydania przez Piotrogrodzką RDRiŻ cytowanego orędzia.