Fragmenty tajnego porozumienia zawartego przez mocarstwa Trójporozumienia z Włochami

(…)

Art. 4. Na podstawie traktatu pokojowego Włochy otrzymają Trentino, Tyrol Cisalpiński ze swoją granicą geograficzną i naturalną (granica Brenneru), jak też Triest, hrabstwa Gorizia i Gradisca, cały półwysep Istrię aż do Quarnero, włączając w to Bolosca oraz wyspy Instryjskie Cherso, Lussin, jak też małe wyspy Pławnik, Unie, Canidole, Palazzuoli, San Pietro di Nembi, Asinello, Gruizza i wysepki sąsiednie. (…)

Art. 7. Jeżeli Włochy otrzymają Trentino i Istrię zgodnie z warunkami artykułu 4, Dalmację i wyspy na Adriatyku w granicach wskazanych w art. 5 oraz zatokę Valony (artykuł 6) i jeżeli część centralna Albanii jest zastrzeżona dla ukonstytuowania małego autonomicznego państwa zneutralizowanego, one [Włochy] nie będą się sprzeciwiać ewentualnemu życzeniu Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji, aby części północne i południowe Albanii zostały podzielone pomiędzy Czarnogórą, Serbią i Grecją.  (…)

Art. 9. Francja, Wielka Brytania i Rosja uznają w ogólnej formie, że Włochy są zainteresowane w utrzymaniu równowagi sił w rejonie Morza Śródziemnego oraz, że Włochy będą miały prawo, w wypadku rozbioru całkowitego lub częściowego Turcji Azjatyckiej, do otrzymania słusznej części w rejonie śródziemnomorskim, sąsiadującym z prowincją Adalią, gdzie Włochy nabyły już prawa i interesy, stanowiące treść konwencji włosko-brytyjskiej. (…)

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Pierwsza wojna światowa 1914-1918, oprac. Aleksy Deruga i Janina Derużyna, Warszawa 1960, Nr 47,  str. 21

 

1. Przypomnij, do jakiego obozu politycznego należały Włochy przed wybuchem wojny.

2. Odszukaj na mapie wszystkie wymienione w źródle tereny, które zostały przez państwa ententy  przyobiecane Włochom.

3. Wymień dwa państwa, których rozbiór przewidywano po zakończeniu wojny.