List Franciszka Józefa do ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier Alojzego Aehrenthala

Kochany  baronie  v.  Aehrenthal.   Przejęty niezmiernym przekonaniem, że wysokie kulturalne i polityczne cele,   dla których   monarchia   austro-węgierska podjęła się obsadzenia i administracji Bośni i Hercegowiny i ciężkimi ofiarami osiągnięte rezultaty dotychczasowej administracji tylko przez odpowiadające potrzebom urządzenia konstytucyjne mogą być zapewnione, dla których zaprowadzenia jednakże jest nieodzownym wa­runkiem stworzenie jasnego i uporządkowanego stosunku prawnego obu tych krajów, rozszerzam prawo Mej zwierzchności na Bośnię i Hercego­winę, a zarazem wprowadzam prawo dziedzictwa Mego Domu na te kraje. Celem zamanifestowania Mych pokojowych zamiarów, które Mną przy tym nieodzownym zarządzeniu kierowały, zarządzam opróżnienie sandżaku [jednostka terytorialna i administracji w Turcji] nowobazarskiego przez wojska Mojej armii, dotychczas tam się znajdujące

Franciszek Józef

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Sprawy międzynarodowe 1870-1914, opracowali Aleksy Deruga i Janina Derużyna, Warszawa 1960, nr 40, str. 65

 

1. Jaki to rodzaj źródła historycznego. Uzasadnij swoją odpowiedź.

2. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej przedstaw okoliczności aneksji Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry.

3. Wyjaśnij, dlaczego Franciszek Józef nakazał wycofanie swoich wojsk z sandżaku nowobazarskiego.